Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Απόλλωνα