ενικός         πληθυντικός  
épigone épigones

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

épigone (fr) αρσενικό