ενικός         πληθυντικός  
électoralisme électoralismes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

électoralisme (fr) αρσενικό

Συγγενικά

επεξεργασία