Ετυμολογία

επεξεργασία
we'll: συναίρεση του we + 'll (will)

  Συγχώνευση

επεξεργασία

we'll (en)

  • (εμείς) θα
    We'll write today.
    Θα γράψουμε σήμερα.
    We'll be writing all week.
    Θα γράφουμε όλη την εβδομάδα.