ενικός         πληθυντικός  
virginité virginités

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

virginité (fr) θηλυκό