Βενετικά (vec) επεξεργασία

 
ένα ποτήρι με γκράπα

  Ουσιαστικό επεξεργασία

vinassa (vec)