Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

vein (en)

αντιπαραβολικάΕπεξεργασία

Εσθονικά (et) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

vein (et)