Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

artery (en)

αντιπαραβολικάΕπεξεργασία