Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

urn (en)

  1. αγγείο με «πόδι»
  2. μεταλλικό δοχείο γαι το σερβίρισμα του τσαγιού και του καφέ, τσαγιέρα
  3. τεφροδόχος