Αγγλικά (en) επεξεργασία

 
Πληροφορική: δομή δένδρου (tree)

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /tɹi/
 
 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
tree trees

tree (en)

 1. δένδρο
 2. (πληροφορική) δένδρο, μία από τις βασικές δομές δεδομένων
  The terms parent, child, and sibling are used to describe the relationships between the nodes of a tree structure.
  Οι όροι γονέας, παιδί και αδελφός χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις σχέσεις μεταξύ των κόμβων μιας δομής δέντρου.
  In a tree structure every node has exactly one parent, except the root (which has no parent)
  Σε μια δομή δέντρου κάθε κόμβος έχει ακριβώς έναν γονέα, εκτός από τη ρίζα/αφετηρία (που δεν έχει γονέα).
  ※  The HTML DOM uses a tree data structure to represents the hierarchy of elements. (JavaScript article)[1]
  Το HTML DOM χρησιμοποιεί μια δομή δεδομένων δέντρου για την αναπαράσταση της ιεραρχίας των στοιχείων.
  → δείτε τη λέξη root
  δείτε επίσης: tree (data structure) στην αγγλική Βικιπαίδεια

Υπώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία