ενικός         πληθυντικός  
transfert transferts

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

transfert (fr) αρσενικό