Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

toddler (en)

  • το νήπιο (η λέξη συνήθως αναφέρεται σε παιδιά 2-3 ετών)