Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

tightrope walker (en)