Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

thirsts (en)

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

thirsts (en)