Ετυμολογία

επεξεργασία
they'll: συναίρεση του they + 'll (will)

  Συγχώνευση

επεξεργασία

they'll (en)

  • (αυτοί, αυτές, αυτά) θα
    They'll write today.
    Θα γράψουν σήμερα.
    They'll be writing all week.
    Θα γράφουν όλη την εβδομάδα.