ενικός         πληθυντικός  
temper tempers

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

temper (en)

 1. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) ο χαρακτήρας ενός ατόμου που θυμώνει πολύ εύκολα
  I have a violent temper.
  Έχω βίαιο χαρακτήρα.
 2. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) μια σύντομη περίοδος όπου είμαι πολύ θυμωμένος
  I am in a temper.
  Έχω τις κακές μου.
 3. η διάθεση
  I’m in a good/bad temper.
  Είμαι σε καλή/κακή διάθεση.
 4. (στα επίθετα, -tempered) με διάθεση
  bad-tempered - κακοδιάθετος
  good-tempered - καλοδιάθετος

Εκφράσεις

επεξεργασία