Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

tactic (en)

  ΕπίθετοΕπεξεργασίαΡουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

tactic (ro)