Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

substantive (en)