Ετυμολογία

επεξεργασία
source code management < → δείτε τις λέξεις source, code και management

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

source code management (en)