παραθετικά
θετικός soon
συγκριτικός sooner
υπερθετικός soonest

  Επίρρημα

επεξεργασία

soon (en)

 1. σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα
  I will be back soon.
  Θα επιστρέψω σύντομα.
  I will leave soon for London.
  Θα φύγω σύντομα για το Λονδίνο.
 2. σύντομα, νωρίς ή γρήγορα
  How soon do I have to be there?
  Πόσο σύντομα πρέπει να είμαι εκεί;
  He came as soon as he could.
  Αυτός ήρθε όσο πιο σύντομα μπόρεσε.
  How soon can you be ready?
  Σε πόση ώρα μπορείς να ετοιμαστείς;