ενικός         πληθυντικός  
sky skies

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

sky (en)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

sky

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

sky (sv) κοινό

Συνώνυμα

επεξεργασία