ενικός         πληθυντικός  
sieur sieurs

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

sieur (fr) αρσενικό

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία