Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

session cookie < → δείτε τις λέξεις session και cookie

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

session cookie (en)

  • (διαδίκτυο) cookie συνεδρείας: είναι HTTP cookie που διατηρείται από τον φυλλομετρητή (browser) όσο αυτός χρησιμοποιείται και διαγράφεται όταν αυτός κλείσει [1]
    ※  Websites typically use session cookies to ensure that you are recognised when you move from page to page within one site and that any information you have entered is remembered.[2]
    «Οι ιστότοποι συνήθως χρησιμοποιούν cookie συνεδρείας για να διασφαλίσουν ότι αναγνωρίζεστε όταν μετακινείστε από σελίδα σε σελίδα εντός ενός ιστότοπου και έτσι να θυμούνται όλες τις πληροφορίες που έχετε εισάγει»

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

ΥπερώνυμαΕπεξεργασία

  ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. (αγγλικά) Session Cookie. Προσπέλαση 2020-05-19.
  2. (αγγλικά) What are session cookies used for?. Προσπέλαση 2020-05-16.