Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

scacchi (it) αρσενικό, μόνο στον πληθυντικό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

scacchi (it) αρσενικό