Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

salute (en)

  • χαιρετισμός (κίνηση με το χέρι προς τιμήν κάποιου, πχ στρατιωτικός χαιρετισμός)
  • (μεταφορικά) απόδοση τιμής με οποιοδήποτε τρόπο

  Ρήμα επεξεργασία

salute (en)