Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

rubrica < λατινική rubrica < ruber (ερυθρός, κόκκινος)[1]
ΑΠΟΓΟΝΟΙ: νέα ελληνικά: ρουμπρίκα

  Ουσιαστικό επεξεργασία

rubrica (it)

  Αναφορές επεξεργασία

  1. «ρουμπρίκα» - Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Λατινικά (la) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

rubrica:εννοείται η λέξη: terra < ruber (ερυθρός, κόκκινος) • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Ουσιαστικό επεξεργασία

rubrica (it)

  1. κοκκινόχωμα
  2. επιγραφή νόμου με κόκκινα γράμματα

  Πηγές επεξεργασία