Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
religion religions

  Ουσιαστικό επεξεργασία

religion (en)

Συγγενικά επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

religion (fr)

Συγγενικά επεξεργασία