Ετυμολογία

επεξεργασία
pseudocode < pseudo- + code

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
  • (πληροφορική) ψευδοκώδικας
    ※  The first step when converting the logic to code is to write up the logical steps as comments, aka pseudocode. [1]
    «Το πρώτο βήμα κατά τη μετατροπή της λογικής σε κώδικα είναι να καταγράψετε τα λογικά βήματα ως σχόλια, γνωστό και ως ψευδοκώδικας.»

Υπερώνυμα

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. (αγγλικά) How to do Tree Searching with Javascript. Δημοσίευση 2018-12-09. Αρχειοθέτηση 2020-09-21. Πρόσβαση 2020-11-26.