Κροατικά (hr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

prilozi (hr)