Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
priest priests

  Ουσιαστικό επεξεργασία

priest (en)