Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
potato potatoes

  Ουσιαστικό επεξεργασία

potato (en)

Άλλες γραφές επεξεργασία