Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

pools (en)

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

pools (en)