ενικός         πληθυντικός  
polynôme polynômes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

polynôme (fr) αρσενικό

Συγγενικά

επεξεργασία