Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
plaideuse plaideuses

plaideuse (fr) θηλυκό