ενικός         πληθυντικός  
placement placements

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

placement (fr) αρσενικό