ενικός         πληθυντικός  
philanthropie philanthropies

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

philanthropie (fr) θηλυκό