ενικός         πληθυντικός  
ordonnée ordonnées

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ordonnée (fr) θηλυκό