ενικός         πληθυντικός  
opinion opinions

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

opinion (en)

  • η γνώμη
    In her opinion, this is beautiful.
    Κατά τη γνώμη της, αυτό είναι όμορφο.  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

opinion (fr) θηλυκό