ενικός         πληθυντικός  
néné nénés

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

néné (fr) αρσενικό (συνήθως στον πληθυντικό)