Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
misura misure

misura (it) θηλυκό