Αλσατικά (gsw) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

miantag < παλαιά άνω γερμανική mānintag < πρωτογερμανική *mēniniz dagaz (ημέρα της σελήνης), μεταφραστικό δάνειο από τη λατινική dīes Lūnae

  Ουσιαστικό επεξεργασία

miantag αρσενικό

Άλλες μορφές επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία

  • “miantag” στο Patuzzi, Umberto, επιμ., (2013) Ünsarne Börtar, Luserna, Italy: Comitato unitario delle linguistiche storiche germaniche in Italia / Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien