ενικός         πληθυντικός  
lobster lobsters

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

lobster (en)