Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ρήμα liveri
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας liveras liveranta liverata
αόριστος liveris liverinta liverita
μέλλοντας liveros liveronta liverota
υποθετική liverus - -
προστακτική liveru - -

liveri (eo)