Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

liverinta (eo)

  • αόριστος της επιθετικής ενεργητικής μετοχής του ρήματος liveri