Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

liverus (eo)

  • υποθετική του ρήματος liveri