Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

letter (en)Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

letter 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

letter (nl) θηλυκό

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία