Αλβανικά (sq)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kurva (sq) θηλυκόΟυγγρικά (hu) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kurva (hu) θηλυκό

  ΕπιφώνημαΕπεξεργασία

kurva (hu)Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kurva (sr) θηλυκόΣλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kurva (sk) θηλυκό

  ΕπιφώνημαΕπεξεργασία

kurva (sk)Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

kurva 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kurva (cs) θηλυκό

  ΕπιφώνημαΕπεξεργασία

kurva (cs)Φινλανδικά (fi) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

kurva (fi)