Τουρκικά (tr) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

kapalı (tr)

Αντώνυμα επεξεργασία

Εκφράσεις επεξεργασία