Ετυμολογία

επεξεργασία
it'll: συναίρεση του it + 'll (will)

  Συγχώνευση

επεξεργασία

it'll (en)

  • θα
    It'll be years before we meet again.
    Θα περάσουν χρόνια πριν να ξανανταμώσουμε.
  • Stavropoulos, D N (2008). Stavropoulos, G N. ed. Oxford Greek-English Learner's Dictionary (Revised έκδοση). Oxford: Oxford University Press. σελ. 692-695. ISBN 9780194325684. , λήμμα: περνώ