Ουσιαστικό

επεξεργασία

infection (en)  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
infection infections

infection (fr) θηλυκό